Misak Tunçboyacı/ . Başka bir şansımız olmayacak


  • Gündem
  • 12 Mar 2014
  • admin
  • Okunma
  • Yorum Yok

Anthony JenkinsHatıralar birikiyor, istif istif öbek öbek belirli bir yerden bir zamandan yahut ta belli bir uzamdan herhangi bir bağlamdan illa ki bir şeyleri yâd etmek adına değil nasıl bir yerde ve hangi koşullar altında yaşamakta olduğumuzu dosdoğru gösteren kesitlerin ve karşılaşmaların birikintisi yükseliyor. Dört yanımızdan çepeçevrelenmişken, sınırlandırmışken gümbürtünün tam dibinde neler yapılıyor, nasıl olur belletiliyor, kural ve nizama dönüştürülüyor bunu idrak ettiren bir yığın yükseliyor. Herhangi bir şüpheye yer vermeksizin en kestirmeden ortaya çıkıyor hatırlandıkça. Hatırlananlar, düzenin bu en arsızı, kepazesini hizmet hizmet diye itekleyip duranların ferasetini, kıyamlarının cinsini birinci elden göstere gelen bir mefhuma dönüşüyor. Net bir biçimde yaşadığımız yere dair tespitlerin, ahkâmların, çıkarsamaların büyük ustanın dünyaya bakışını örnekleyen şeylerden ibaret olduğu apaçık meydana çıkıyor.

 

Ezberlenmiş olan belagat, fecaat dile sakız edilirken doğrunun her ne olduğunun hiçbir surette atfedilenlerden ötesi olmadığı, olmayacağı zikrediliyor.  Her an yinelenen konuşmak için türetilenlerin nasıl bir hizalamaktan gayrisi olmadığını afişe ediyor.  Bağlaçları kesintili uzlaşımlar, sözüm ona hakikatler yalanlardan mürekkep doğru tasvirleri ve ağız dolusu itham, hakaret boyuna sürdürülebilen fiiller ve edimlerle ülke tastamam dönüştürülüyor. Bildiğiniz cehennem buralarda gündeliğin ayrışmazı kılınıyor. Her yerden her an şekli şemalı oluşturulan, didinilip durulan heyulayı sürdürürken bu cehennemi yeri kotarmak olduğu anlaşılıyor. Duvarlar, yıkıntılar, geçmişin sis bulutu ardına saklananlar birer birer üzerimize çöküyor. Karanlık ağır basıyor artık. Kırımların daimi eksiltmelerin, yok saymaların, bildiğini okurken kötülükten taviz vermemenin tahayyülü hakikate eviriliyor.

 

Basbayağı yazınsal olarak görülen faşizm, otokratizm, totalitarizm gibi kavramlar bildiğiniz ismimiz cismimiz kadar gerçekliğimizin karşılığına bir tereddüt taşımaksızın yerleştiriliyor, ayrışmazımız kılınıyor. Bu ülkede hemen şimdi. Önce kıyılan sözlerle, sonra yaftalarla en sonunda kanunun ta kendisi oluyor. ‘Demokrasi’ mevzu bahis edilirken anti demokratik olan her ne varsa onlar tastamam belirli bir doğrultuda peyderpey, gerçeğe dönüştürülüyor. Katar yüklenirken felaket artık olağanımız haline dönüştürülüyor. Kalıcılaştırılan bu fikri kuraklık, hak gaspları, özgürlük talanı, adaletin yağmalaması üzerinden ilerletiliyor, genişletiliyor. Eskiyi, eksi zamanları çok iyi bilenler için hatırlamaktan bir an olsun vazgeçmeyenler için yaşadığımız bu güncellik bir dolu şeyin tıpkıbasımını, yenilenmiş sürümlerini ihtiva ediyor. Delirtmek için deli dumrulluk, kayıtsızlığı ve mutlak biati sağlamak hınç ve linç ve hedef göstermeleri kalıcılaştırmak adına andıklarımızın hemen hepsini iktidarın tüm nimetlerinden faydalanılıyor. İktidar halka ait olanın yağmalandığı bir aracı olarak görülmesiyle tüm pejmürdeliğinin üstüne artık tüy dikiliyor. Yanılsamalar kabul edilebilir, yalanlar sineye çekilebilir, muktedir bekası için tehditler de dâhil her yol mubah sayılabilir tavırlarıyla bütünleşik, bir ve salt iktidara ait değil onun rantından nemalananların birbirlerini buldukları; bol inşallah, çok maşallah bir dolu onama nidasının sıkıştırıldığı, seslendirilebildiği bir gerçek hatırattan çıkıp sonuca dönüşüyor.

 

Krizlerin hep teğet geçtiği yerde affınıza mağruren kerizin hiç bitmeyeceği nakşolunuyor yüksek perdeden, en üst mevkilerden, hep bir avazdan kurulan cümlelerle. Cürümler eylenirken olan biten halka yapılırken, karşılığı hep halkın daha fazla yoksunlaşmasıyken, kontrol altına alınmasıyken erkin mağduriyetine dair çıkarsamalar yineleniyor artık ara vermeye bile gerek duymaksızın. Topyekûn, söylene gelen ezberlenmiş bağnazlıklardan mütevellit olanlarla rıza dayatımının ta kendisi, kütle olarak yönlendirilebilir bir tabii akılları alınabilir fikri zehirlenebilir, ranta kurban edilmesi sorun edilmeyecek kitleler yaratabilmektir. Gayret hep bunun içindir hep bunu sağlama almak içindir. Söylem nifakın kendisine evirilirken durmak yoktur çünkü. Biteviye yedi gün handiyse aralıksız yirmi dört saat taktikler talanı sindirilebilir, sorgulanamaz belletmek için kullanıla gelenlerden kotarılmaktadır.

Bir şeyler, bir ihtimal değişir diye beklentilenirken vesikanın özü dünün tasdikçiliğidir. Sahip çıkılan her bedlik -yaptım ama bir sorun neden diye alaya almaların, devletin resmi makamlarında oturanların halkı aslında nasıl göz ardı ettiğini aleni olarak ifşa etmektedir. İki araya bir dereye sıkıştırılan sandık söyleminin, demokrasi nutuklarının, özgürlükler bahsinin, hak tanzimi yahut ta gaspına karşı ses edişin, sorgulamanın mümkünatsızlığı, men edilişi artık bu ülkede görünendir. Gördüğümüz ve anladığımız hiç uzağa gitmeden totalitarizm rejiminin doğuşudur. Tek dil, tek din, tek bayrak, tek din, tek millet, tek başkan, tek sözcü, tek vücut a’dan z’ye ulaşan bir kadrajda bütünün, çokluğun ve çoğulculuğun köküne kibrit suyu dökmektir tüm gaile. Ulaşılmak istenen mertebe Yeni Türkiye tanımının karşılığı böylesi bir sığlıktır. Açık sözlülüğün, şeffaflığın Gezi’den bu yana gördüğümüz dinamiklerin, halkın görüşünün, fikriyatının, itirazının her neye dair ve her neden vuku bulduğunun ıskalanmasıdır gaile. İtiraz edilenlerin bir kulaktan girip öte kulaktan çıkmasının aceleciliğidir asıl gaile.

 

Gezi’nin ruhu Amed’in Hevsel Bahçelerinde bambaşka bir fikri töze dönüşürken, devlet ağzının hiç değişmemesidir gaile. Bunca gün sonra, bunca anlatılan, yazılıp çizilenden sonra bile. Mesaj alınırken, alınıp durulanın resmi tapelerdeki karşılamalar olmasının, bütün o ortaya saçılan kepazeliğin toplamına sahip çıkmaktır gaile. Üzerini örtebilmek için dinlemişler ya hu demenin tercih edilmesidir. Hırsızlığın, arsızlığın, patavatsızlığın bir dolusu eylenirken halen hesap vermemezlik itinayla devam edilirken, sürdürülürken, nasıl olsa dokunan kimse kalmadı korunaklılığı ile atılıp tutulmaya devam edilmesidir gaile. Bir yay gibi gerilebilen ülkenin hayalden gerçeğe dönüştürülmesidir bugünün ülkesinde, esas gaile. Yoksunlaştırılan, deneyimden, sorgulamadan uzak tutulan, çaresiz konulan biteviye erk propagandası ile hayatı görmeye onu da ancak yarım yamalak bellemeye itinayla devam ettirilen bir ülkedir asıl gaile. Bütün bunlar birer gerçektir haddizatında. Bütün bunlar bizim gerçekliğimizdir kırık dökük demokrasi tarihimizin gecekondudan hallice olmasının, her yerinin eğri büğrü kalmasının kanıtlanmasıdır.

 

Hopa’da kıyamet kopartan ile Gezi’de ortalığı yangın yerine çeviren aynı akıldır işte tastamam. Arhavi’de kurulması için ön ayak olunan hes inşaatları gibi Alakır’da da iki hes projesine onay verenlerin varlığıdır tastamam. Roboski’de ne yapılmışsa Lice’de, Gever’de de onun yeniden yapılabilmiş olan akıldır işte tastamam. El aldığı nefret doğusu batısı artık hiç ama hiç fark etmeden her yeri kapsamaktayken Amed’den Aksaray’a, Urla’dan Fethiye’ye o ateşin harını daima diri tutmaktır gaile tastamam. Siyaset uzamının muktedir olanların haiz olabildikleri bir ayrıcalık olarak görülmesinden bu yana halkın sözünü ortaklaştırma çabasına karşı linçin devreye, devletlû korumasında, gözetiminde, linççi güruhların sırtını sıvazlayarak yinelenebilmesidir dert tastamam. Bir tabelanın indirilmesi ülke bayrağının asılması, Allahuekber nidaları ile Mustafa Kemal’in Askerleriyiz sloganlarının birbirinin dibinde atılabilmesidir ve bütün bunların normal karşılanmasıdır tastamam.

 

Bütün bu kalkışmalar sıradanmış gibi münferittir diye o aklın müdahalelerine bağışıklık kazanmış olan ekranlardan tatsızlık olarak dillendirilmesidir esas yıkımın kendisi tastamam. Devletlûnun kaymakamının bir turizm kentine böylesi görüntülerin yakışmadığını yineleyebilmesidir. Kameralar kapalıyken mahalle mahalle Kürdü avlamaya çalışanların varlığını sorgulamaktan imtina edilmelidir çünkü, orası turistik bir kenttir tastamam bu kadar keskin. Bir diğer yandan, 17 Aralık Yağma ve Hırsızlık operasyonu kapsamında sazı eline alan, muadili dünyanın herhangi bir yerinde göremeyeceğimiz bir ranttan kendine koca bir dilim almış olan eski bakanın demecinde görülen itham düzeneğidir ırkçılığın kendisidir yapılmaya çalışılan. Zafer Çağlayan’ın Tarsus’ta “Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi bu millet çok iyi görüyor. Sizlere anlatacağım çok şey var. Ama bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslüman’ım diye geçiniyorsa yazıklar olsun” bahsinde sıkış tıkış kalmasıdır griliğimiz, çıkışsızlığa mahkûm edilişimiz tastamam. Yıllar yılıdır bu ülkenin ötekisi, diğeri olarak tanımlananlarına karşı denilmedik söz edilmedik bir hakaret konulmamışken yenilerinin de yolda olduğunu bildiren, can sıkan bir savunuştur gördüğümüz. Hesap vermek bir yana her fırsatta mihrak yaratımının, bunlar bunlar diye çemkirmenin, neoliberal sistemin dâhilinde hemen her şeyin mubah sayılması bilmiyoruz kaçıncı yarayı açmaktadır.

 

Yalanlar üzerinden yükselen bir ülkenin yeni denenmemiş olanlarla karşılaştırılmasıdır aslolan tastamam. Acıyı normalleştirilebilir,  sıradanlaştırıp geçiştirilebilir bir şey olarak sanmaktır esas gaflet lafı hiç dolanmaksızın. Yerin yurdun bütün bu karanlığı sağlama alma gayretinde, insanın ve doğanın isyan etmesine, yeter artık demesine rağmen sözün işitilmemesinin gayretkeşliği suretleri biriktiriliyor. Bütünleşik vesika, resim her nerede ve hangi şartlar altında hayatta olduğumuz bahsini de kısadan özetlemektedir. Dur durak bilmeksizin tekrar edilenlerin sayesinde de ezber okumalar neticesinde bok çukurunda debelenmeye devam ediyoruz artık. Kesin ve teyitli bilgi. Kasti olarak yönlendirmelere bilince hep öyle yer ettirilmiş suskunluklara hemhal ettirile ettirile meram bu ülkede tanımsızlaştırılıyor. Behemehal ortaya çıkan tablo bunu idrak ettirip, iliğimize kemiğimize kadar hissettiriyor. İnsanlık bahsi sıradan gibi gösterilen sınamalarda yerle yeksan ettiriliyor.

 

Doğru bir tane bir tekten mürekkep değilken hayır tektir bahsiyle ötesi sorgulanamaz kılınıyor. Aleniyetteyse her şey paramparça edilip binlerce küçük can kırığına dönüşüyor. Can kırıklarının yekunu iş bu hayat bahsinde nasıl görüldüğümüzü, nasıl bilindiğimizi son kertede erkin diliyle özetliyor. Gücü yetenin ülkesinde her iki erk, kuvvet! bunların yancısı ve yolcusu olan kesimler birbirlerini alaşağı etmeye çalışırken kalıcılaşan ve bunlarla yaşamaya mahkum edilen halkın sesinin, avazının, sözünün ve derdinin hemen hiç işitilmemesine gayret ediliyor. En büyük çıkarsamamız budur işte bu ülkeye dair. Salt sandıktan sandığa ya da zaruri bir beklenti, çıkar söz konusu değilse hemen hiç önemsenmeyenler, işitilmeyenler bugün bir kez daha kendi başlarına terk ediliyor. Sözleri ve sorguları umursanmıyor, işitilmiyor. Orada veya burada her yerde linçe, hınca ve öfkeye korunaksız bırakılan bir ülke tahsis olunuyor.

 

Cehennem çoktan kapımızı çalmış, yaşadığımız yerin kendisi olmuşken her şey handiyse bile isteye bu doğrultuda saf nefret, hıncın, linç vesaire kıyam için türetilen hamlelerle donatılmışken yalnızlaştırılmaktan kastımız bireyin izole edilmesi değil sessizliğe canlı canlı gömülmesidir. Başına getirilenlerin özellikle duyurulmamasıdır. Yaşam artık nasıl da zor farkında mısınız? Enkaz zihnin alabileceğinden artık çok daha fazla bir yıkımın temsilidir ki altında kalakaldığımızı bile ancak fark edebiliyoruz. Erk olma mücadelesi modern zamanlarda kuralsız, kaidesiz, limitsiz bir had bildirme, yaftalama ve ifşa süreciyken geri kalanlarımız için, “halk” için bu hep yeni dayatımlar, boyunduruk altına almalar, linçe korunaksız bırakılmalar olduğu gün yüzü bulmaktadır. Sözüm ona kavga sürerken Eskişehir’de protesto gösterilerinde şehrin düşman işgalinden kurtuluşu sergilenmektedir tıpkı bugün Fethiye’de olduğu gibi. Üzerlerinde zıplanabilen göstericiler ayakkabı ile copla dalınan camiiler ile halkın sesi işitilmez, başbakanın moralinin bozulmasının önlenmesidir bütün çabalanım.

 

Sözüm ona kavga sürerken hiçbir zaman masaldan başkasını vaat etmeyen adaletin hiç uğramayacağı artık bilindik olan ortak yaramız; Hrant Dink davasının kimilerinin sözleriyle kara kutusu olan Erhan Tuncel’in salıverilmesidir gümbürtüde uluorta eylenen. Malatya’da beş kişiyi sadece Hıristiyan oldukları için işkence ile katlederek öldürenlerin, katillerin özgürlüklerine bir biçimde kavuşturulmasıdır mesele, meselemiz. Adaletin hiçbir zaman var olmayacak bir mesele sınırlandırılmasıdır söz konusu özettir işte kameralar önünde – bu da boru diyenin hesap vermek bir yana bildikleriyle tahliyesinde gümbürtüye gidecektir vesselam. Daima millet, daima zillet, daima!. Barışıyoruz bahsi zikredilip durulurken savaşın, kanı yüceltmenin, vatan millet sakarya’nın yine her şeyin bu kutsal tesilisine sıkıştırılmasının çabasıdır karşılaştığımız.

 

Roboski’de daha bir kaç gün önce vahametin ta kendisi olarak yapılan askeri operasyonu takiben, katliamdan kurtulan Servet Encü’nin evinin delik deşik edilmesidir hâsılı problem. Yaşatmayacağız bu sınırda, öyle ama böyle ve bir biçimde sonuç olarak gerçekliğe kavuşturulmaktadır. Barışacak mıyız savaşacak mıyız her şey bu iki şıkkın arasında insanların hayatlarına kastederek sürmektedir devlet nezdinde. Kontrolü altında tam ve eksiksiz olarak cereyan eden, bunca sarsıntıya rağmen kök devletin geleneğini sürdürmeye devam ettiğidir. Bedenlere kurulan tahakkümün yanında ekolojik kıyamın da kolaçan edildiği bir surettir burada gördüğümüz. Her şey paramparça edilirken, alenen yıkılırken bizlere kalan hep bu gördüklerimizi biriktirmektir. Gördüğümüzü unutmamak adına yazmaktır.

 

Hatırlamak için kenarlara, kıyılara, sayfalara, güne not düşmektir. Hatırlananlar sadece yok edilenlerden ibaret, bildiğimizi sandığımız karşılaşmalardan mürekkep bir mefhumun taşıyıcısı değildir çünkü. Aynadaki akis içimizi delip geçen, iz bırakanların her nasıl erk eliyle ve hangi amaçlar doğrultusunda şekillendirildiğini, yıkımı kolaylamak için bir çocuğu azarlar gibi hükmedenin takındığı tavrı görünür kılan bir karşılaşmalar toplamıdır özetle. Hatırlayabildikçe, akılda yer edinenlerin dipsiz bucaksızlığında yer edinenleri, kazınanları aramaya inandıkça, yolumuzu keşfederiz. Daraltılmış patikalardan bunca ağır sinizm ve yıkımdan kurtulabilmek, yüzleşmek için başka bir seçeneğimiz kalmamıştır ezcümle. Başka bir şansımız olmayacaktır.

Benzer Yazılar

En güzel Beşiktaşın çocukları sever / Bulut Küçükartal

Bugün hayatta olan milyonlarca insan potakalda witamin bile değilken , biz katranla 32 evlerin duvarına BJK yazmıştık.O öyle bir yazıydı ki , 2 askeri darbe , 1 Turgut Özal vs silemedi.Baktılar olmuyor lojmanları BJK yazan duvarla birlikte komple yıktılar. Siz bilmezsiniz ! İtalya fatihi kaleci Sabriyi.… Ahmet II , Nico,Zekeriya,Sanlı kaptanı. Vedat,Yusuf,Kör Tuğrul’u. Ben neden...

Misak Tunçboyacı /Çürümeden Önceki Son Çıkış

“Görmüyor Muyuz, Bocalıyor insan, aranıyor hep, Yer değiştiriyor, yükünü atmak ister gibi.” Titus Lucretius Carus   Gidişata dair bir portreyi oluşturabilmek, esas resmin detaylarına vakıf olmak ve bu bahisleri genellendirmelerin sığ sularında dolaşmadan bütünleştirebilmek, hakkaniyeti hatırlayabilmek haddizatında önemli sorunlarımızdandır. Olan biten her şey, bugünün sınırlarını zapt ederken, dönüştürmeyi aralıksız sürdürürken, erk nizamının gerçekliği sıradan için...
Makale'ye Yorum Yapın

ANA KATEGORİLER

Yazarlar

Yazarlar

Son Yorumlar

    Arşivler